Ders Muafiyeti

++
slide background

Meü

slide background

Meü


Sosyal Bilimler Meslek yüksekokulumuza 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde kaydolan öğrencilerimiz Önlisans/Lisans Eğitim Öğretim ve sınav Yönetmeliği doğrultusunda aşağıdaki süreç ile önceden aldığı derslerden muaf olabilir.

Üniversitemize 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında kayıt yaptıran öğrenciler daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Bunun için Eğitim-Öğretim yarıyılının derslerinin başlayacağı tarihten yedi iş günü öncesine (2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı için 22/08/2017 tarihine kadar) muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerini(Transkript Belgesi ve Ders İçerikleri) onaylı suretleri ile kayıtlı olduğunuz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.Muafiyet

Madde 32: "Daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim yarıyılı derslerinin başlayacağı tarihten yedi iş günü öncesine kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. "


  • 2017-08-16 11:12:38
  • 1115