Arş. Gör. Başvuru Evrakları

++
slide background

Meü

slide background

Meü


ANA DAL VE YAN DAL TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ        

KADROSUNA ATANMAK (*) İÇİN İSTENEN BELGELER


NO.

BELGE (**)

ADET(***)

AÇIKLAMA

İNDİRME

1.

Dilekçe

2

Dekanlıktan ya da web sitesinden temin edilecek.

 

TUS-YDUS İNDİR

2.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2

 

 

3.

Diploma veya mezuniyet belgesi

2

Üniversitemiz mezunları hariç alınan yerden aslı gibidir yapılmış ya da noter onaylı

 

4.

TUS/YDUS yerleştirme sonuç belgesi

2

 

 

5.

Askerlik terhis veya tecil belgesi

2

Aslı gelecek

 

6.

Adli sicil belgesi

2

Naklen atanacaklardan istenmez. E-Devlet şifresi ile alınan belgeler de kabul edilir.

 

7.

Mal Bildirim Formu

1

Kapalı zarf içinde teslim edilmeli, zarf üzerinde Ad, Soyad ve “Mal Beyanı” ibaresi yer almalıdır.
Dekanlıktan temin edilebilir.

 

8.

Sağlık raporu

1

Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu

 

9.

Vesikalık fotoğraf

6

 

 

10.

İkamet Belgesi

1

 

 

11.

Anadal Uzmanlık Belgesi

1

Sadece YDUS kazananlar için

 

12.

Çalıştığı Kurumdan Hizmet Belgesi

2

Sadece Naklen Atanan TUS/YDUS

 

**** ÖNEMLİ NOT: Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası pano kısmında yer alan Formlar klasörü içinde ki Güvenlik soruşturma formunun (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano)  bilgisayar ortamında doldurularak başvuru zamanında getirilmesi gerekmektedir.


ANA DAL VE YAN DAL TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

 (YABANCI UYRUKLULAR İÇİN)


NO.

BELGE (1)

ADET

AÇIKLAMA

1.

Dilekçe

1

 TUS-YDUS indir

3.

Pasaport fotokopisi

1

Noter onaylı olmalıdır.

4.

İkamet Tezkeresi’nin fotokopisi

1

Noter onaylı olmalıdır.

5.

Diploma veya mezuniyet belgesi

1

Noter onaylı olmalıdır.

6.

Denklik belgesi

1

Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi alınması zorunludur. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.

7.

TUS/YDUS yerleştirme sonuç belgesi

2

Web çıktısı alınabilir.

8.

Türkçe dil bilgisi sınavı başarı belgesi (TÖMER)

1

En geç 1 yıl içinde sunulmak zorundadır. Aksi halde uzmanlık eğitimi ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.

9.

Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge

1

 

10.

Tıp tescil numarasını gösteren belge

1

http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden alınabilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenir.

11.

Sağlık raporu

1

Heyet Raporu (ilgili alanda uzmanlık eğitimi görmesinde sakınca olmadığına ilişkin ifade yer almalıdır).

12.

Vesikalık fotoğraf

5

 


  • 2017-01-13 13:10:43
  • 5788

Güncel Duyurular