Iıı. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi Antalya

++
slide background

Meü

slide background

Meü


Mersin Üniversitesi'nin de ortakları arasında olduğu III. Uluslararası Turizm Yönetim Araştırmaları Kongresi Antalya Kremlin Palace Otel'de gerçekleştirildi. 20-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongreye fakültemiz öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerden oluşan ekip 9 bildiri ile katıldı.

Ayrıca kongrede sunulan bildiriler arasından en iyiler de ödüllendirilmiştir. Bu kapsamda, ‘İşgören Avukatlığının Çalışanların Rol Çatışmaları ve Rol Belirsizliği Üzerindeki Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma’ başlıklı çalışma ile öğretim elemanlarımız Arş. Gör. Ali DALGIÇ, Arş. Gör. Ozan GÜLER ve Prof. Dr. Kemal BİRDİR ikincilik ödülünü kazanmışlardır.

Bildiri Başlıkları ve Yazarları:

Visitors Complaints Towards Milano 2015 Expo Event

Prof. Dr. Kemal BİRDİR – Arş. Gör. Ozan GÜLER - Arş. Gör. Ali DALGIÇ


Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Mersin İlinde Bir Uygulama

Arş. Gör. Anıl KALE - Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ


İletişim Becerisi Düzeyine Göre Lisans Turizm Öğrencilerinin Sektörde Kariyer Yapma İstekleri

Arş. Gör. Ferhat ŞEKER - Doç. Dr. Kamil UNUR


Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi

Arş. Gör. Selda DALAK - Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ - Arş. Gör. Mehmet BEYAZGÜL - Arş. Gör. Fatih GÜNAY


Destinasyonların Sürdürülebilirliğinde Gündem 21 ve Kent Konseyleri: Mersin ve Bursa Kent Konseyi

Arş. Gör. Elif BAK - Yrd. Doç. Dr. Uysal YENİPINAR


Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Yemekhane Hizmetinden Memnuniyeti

Uğurcan METİN - Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞTAN - Esra DOĞRU


İşgören Avukatlığının Çalışanların Rol Çatışmaları ve Rol Belirsizliği Üzerindeki Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Arş. Gör. Ali DALGIÇ - Prof. Dr. Kemal BİRDİR - Arş. Gör. Ozan GÜLER


Fuarlara Katılım Nedenleri: 20. EMITT Fuar Örneği

Yrd. Doç. Dr. Sevda SAHİLLİ BİRDİR


Turist Rehberlerinin Meslek Etiği Algısının Eğitim Aldıkları Kuruma Göre Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Derya TOKSÖZ - Prof. Dr. Kemal BİRDİR


  • 2016-05-24 17:31:19
  • 2363