Slide background
Mersin Ösym İl Sınav Koordinatörlüğü

Meü

Slide background
Mersin Ösym İl Sınav Koordinatörlüğü

Meü

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu


Hakkımızda

MEÜ. Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, 09.12.2005 tarih 26018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11.11.2005 tarih ve 2005/9654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümleri olmak üzere 2 (iki) lisans programıyla kurulmuştur. Yüksekokulumuz bünyesinde "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri", "Turizm ve Otel İşletmeciliği",  "Bankacılık ve Finans" yer almakta fakat  "Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri", "Turizm ve Otel İşletmeciliği" ve "Bankacılık ve Finans Bölümlerine öğretim kadrosu tamamlamaya yönelik çalışmalar nedeniyle henüz öğrenci alınamamıştır.  Uluslararası Ticaret ve Lojistik  Bölümü, YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığının 22/02/2011 tarih ve 1197 sayılı yazısı gereğince uygun görülmüş olup, 2013-2014 eğitim öğretim yılında  ek kontenjan ile alınan 41 öğrenci ile aktif eğitim -öğretime başlamıştır. Bankacılık ve Finans Bölümü, YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığının 18/03/2014 tarih ve 16596 sayılı yazısı ile açılması uygun görülmüştür. Bankacılık ve Finans Bölümüne bağlı anabilim dalı açılması ise 31/01/2018 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığının 8829 sayılı yazısı ile Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı açılması uygun görülmüştür. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına ise YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığının 18/06/2015 tarih ve 33909 sayılı yazısı ile açılması uygun görülmüştür. 2015-2016 eğitim–öğretim yılı güz yarıyılında 20 öğrenci ile yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksekokulumuz lisans seviyesinde dört yıllık bir eğitim sunmaktadır.  Yüksekokulumuz Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ortaklık anlaşmaları çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında bir üniversitede öğrenme hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak için staj yapabilmektedir. Yüksekokulumuz, genç bir okul olmanın verdiği dinamizm, nitelikli akademik kadrosu, eksiksiz fiziki kapasite ve teknik donanımıyla hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzda öğrenciler disiplinlerarası yaklaşımla ve uygulamaya dönük hazırlanmış ders programları ile geleceğe hazırlanmaktadır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Misyon

Üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda,  bilimin ışığında, ulusal ve uluslararası alanda tanınır, saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak.

Vizyon

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda; bilgi çağının niteliklerine haiz donanımlı, nitelikli, yaratıcı ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirerek ülkemizin kalkınmasına ve toplumumuzun yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak.